Families


Gràcies a la visió sistèmica i integradora del Centre SOM entenem que sovint els problemes acaben afectant la família, quan no hi tenen el seu origen. Dins l'àmbit de la família, el Centre SOM s'especialitza en l'atenció i en l'assessorament familiar, tant per facilitar pautes familiars com per treballar la resolució de conflictes paterno-filials, mitjançant la mediació.
No es tracta de culpabilitzar sinó d’entendre i construir una dinàmica familiar sana, on els diferents membres s’hi puguin sentir a gust. Dins de la mediació familiar s’inclou:

• Consultes Puntals
• Teràpia familiar sistèmica: treballem amb famílies on els problemes de comunicació o mals hàbits adquirits han portat a un estat de malestar. Es treballa a consulta amb els integrants de la família.
• Oferim la possibilitat de fer una intervenció a domicili per aplicar in situ les pautes treballades en teràpia en casos de problemes de comportament.
• Escola de pares: curs pràctic per facilitar eines a l’hora d’educar els fills, amb un programa complet que permet aprofundir en diferents problemàtiques comunes amb què es troben els pares i mares avui dia.